Ingeniería

INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Des de Eprojecta volem promoure les energies renovables apostant per l’energia solar, doncs es tracta d’una energia inesgotable, disponible arreu, segura, neta, sostenible i de futur.
L’energia solar fotovoltaica és la que permet generar electricitat a través dels fotons, llum procedent del sol i s‘utilitza en instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum o bé per instal·lacions fotovoltaiques aïllades de la xarxa. Aquestes instal·lacions tenen un rendiment entre el 75 i el 83%.

A eProjecta comptem amb tècnics especialistes en energia fotovoltaica que s’ocupen de calcular les necessitats energètiques necessàries per dimensionar la instal·lació fotovoltaica, així com descriure i calcular el disseny i la distribució dels panells solars per tal de generar l’energia pel propi autoconsum. Oferim una tramitació segura de tot el procés administratiu davant del departament d’Indústria i de l’empresa subministradora d’energia; d’aquesta manera aconseguim que la legalització de la instal·lació s’efectuï amb la major brevetat i a costos mínims per als nostres clients.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Vull veure tots els projectes
Eprojecta