Noticias

CERTIFICACIONS D’INFLABLES

Des de Eprojecta ens encarreguem de fer els controls i verificacions per tal d’emetre totes les certificacions de seguretat estructural dels castells inflables, segons la metodologia de la norma UNE – EN 14960:2014. A més a més també certifiquem la seguretat elèctrica, és a dir, es verifica in-situ que els motors (bufadors d’aire) estiguin degudament homologats per treballar amb nens i correctament connectats a la corrent elèctrica segons els reglament electrotècnic de baixa tensió RD842/2002

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta