Noticias

INSTAL·LACIONS DE GASOIL (IP04)

L’empresa de transports de mercaderia i emmagatzematge de productes, Transports Peva, S.L ha confiat en l’equip de eProjecta per dur a terme la legalització d’una instal·lació d’emmagatzematge de gasoil d’ús propi formada per un dipòsit i dos sortidors de Gasoli A, seguint el Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP-04 “Instal·lacions per el subministre a vehicles”.

 

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta