Protecció de Dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable : PLURAL TECHNICS EPROJECTA SL
Finalitat principal: Gestió dels Usuaris i atenció de les vostres sol·licituds
Legitimació : Consentiment de l'interessat
Destinataris: Se cediran dades a tercers per obligació legal o amb previ consentiment.
Drets : Accedir, Rectificar i Suprimir les Dades, així com altres drets.

Protecció de dades de caràcter personal

Versió actualitzada al RGPD. 12/07/2018

Responsabilitat de tractament

Identitat : PLURAL TECHNICS EPROJECTA SL
CIF : B66572827
Direcció : Carrer Sèquia, 20, PI EN, 08241 Manresa, Barcelona
Correu electrònic: jordi@eprojecta.cat

Finalitat

Les dades recollides a través del lloc web són incorporades en fitxers dels quals l'empresa és titular per a les finalitats següents:

En el cas de manifestar la seva negativa a futurs enviaments comercials, les seves dades (nom, cognom i correu electrònic) seran incloses al fitxer d'exclusió per tal d'evitar enviar informació no desitjada.

Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades als formularis amb un asterisc (*) són de caràcter obligatori.

Legitimació

Teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Conservació de les dades

Els terminis de conservació de les vostres dades es determinen d'acord amb el compliment amb la legislació vigent, reglament i exigències normatives aplicables o, en qualsevol cas:

Finalitzat el període establert o en el cas que sigui descartat en el procés de selecció actual les seves dades es mantindran emmagatzemades per a futures convocatòries sempre que comptem amb el seu consentiment, cas en què és responsable de mantenir i enviar les seves dades actualitzades.

Destinataris

Exercici de drets

Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si lempresa està tractant les seves dades personals.
Té dret a sol·licitar:

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es poden exercir directament o per mitjà de representant legal o voluntari.
Podeu sol·licitar l'exercici de drets per mitjans informàtics a través de l'email de contacte del Delegat de Protecció de dades o enviant/entregant la vostra sol·licitud a l'adreça indicada més amunt.

Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En cas de no haver obtingut satisfacció en exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de dades https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

Nivells de seguretat

L'empresa ha implantat les mesures i els mitjans tècnics que estan al seu abast per evitar el mal ús, alteració, pèrdua, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure o protocol segur de transferència d'hipertext) apareix a l'adreça URL d'aquesta web perquè està protegida per un certificat SSL garantint l'enviament segur de les dades recollides als formularis, subscripcions… Els detalls del certificat, per exemple lentitat emissora i el nom corporatiu del propietari del lloc web, es poden veure fent clic al símbol de cadenat de la barra del navegador.

Transferències internacionals de dades

Els proveïdors de l'allotjament del lloc web són prestadors de serveis que podran accedir a les vostres dades per poder dur a terme l'Encàrrec de Tractament. Com a norma els seus servidors han d'estar ubicats a l'Espai Econòmic Europeu i si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan ubicats a països amb un nivell de protecció adequat i ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades , i en particular, el RGPD. Per a les transferències als Estats Units, sempre treballarem amb proveïdors adherits al Privacy Shield EU – EUA.

Xarxes socials

La nostra empresa té presència a diferents mitjans o xarxes socials, com ara: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin. El possible tractament de dades dusuaris de xarxes socials que el responsable dugui a terme serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius.

L'empresa recorda que ha de conèixer les polítiques de privadesa dels mitjans o xarxes socials en què estigui registrat per evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privadesa i gestió del compte a les xarxes socials per gestionar les preferències de privadesa, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

Cookies

Al nostre Lloc Web utilitzem una tecnologia anomenada “cookies”. Per a més informació detallada consulta la < b>Política de galetes.

En visualitzar/accedir a través del lloc web a contingut de tercers, com Youtube, Vimeo, RRSS, pot estar acceptant galetes d'aquests llocs web que no estan dins del nostre control.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Eprojecta