Ingeniería

DIRECCIÓ FACULTATIVA D’OBRES

eProjecta continua essent l’enginyeria de referència de la cadena de menjars preparats líders en el sector de la restauració, TENTO.

L’equip de eProjecta ha assumit la direcció facultativa de la restauració del local. Ens hem encarregat de la visita dels locals seleccionats pel client per tal analitzar-ne la seva viabilitat i una vegada escollit el més adequat hem realitzat el predisseny de distribució, que posteriorment ha passat pel departament de decoració i imatge corporativa de la marca i una vegada aprovat el projecte, s’ha portat a terme tots els tràmits legals per tal d’obtenir els permisos d’obres, de legalització de la instal·lació elèctrica, dels estudis acústics i de totes les inspeccions oportunes per tal d’obtenir els permisos necessaris per legalitzar-ne l’activitat.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Vull veure tots els projectes
Eprojecta