Ingeniería

Nau industrial Boixadós

eProjecta, com a enginyeria de capçalera, ha estat l’encarregada de realitzar tot el projecte d'obres per a la seva empresa: s’ha portat a terme el projecte bàsic i executiu d’un edifici industrial, format per tres parcel·les, cadascuna de 834,4 m2. El terreny on s’ha edificat consta de solars de sòl urbanitzable programat, sense edificació existent, amb les condicions d’agrupació dels edificis fixat pel planejament. Els solars tenen una superfície de 2.503,20 m2, de forma rectangular i de mides 14m d’ample per 59,60m de fondària cada un.

A més, hem adoptat la figura de project management, ajudant al client al control d’obra.

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Vull veure tots els projectes
Eprojecta