Ingeniería

VOLVO CAR CORPORATION

L’equip humà de eProjecta ja treballa en la reforma d’un local comercial de 1.800 m2 ubicat a la ciutat que Manresa que ocupa part dels baixos i planta semisoterrani d’un edifici industrial construït l’any 1.956, i una part dels baixos i planta semisoterrani d’un edifici plurifamiliar construït l’any 1.953. Aquest local es destinarà a un taller concessionari de vehicles de l’empresa VOLVO CAR CORPORATION.

Des de Eprojecta, també ens farem càrrec del disseny, legalització de l’activitat i de l’obtenció de llicència per a la prevenció i seguretat en cas d’incendi.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Vull veure tots els projectes
Eprojecta