Eventos

PESSEBRE VIVENT DE CORBERA

El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat és la representació del naixement de Jesús a Betlem. És un acte teatral en viu, que es duu a terme completament a l’aire lliure, en un espai controlat pels organitzadors i actors de l’esdeveniment.

Aquest espai és un recorregut lineal que comença i acaba en el mateix punt amb una distància recorreguda per l’usuari de 690 metres. Aquest recorregut està dirigit per una gravació de veu i música retransmesa per una instal·lació d’altaveus que dirigeix als usuaris pel recorregut, el qual està completament ambientat amb construccions i ple d’imatges i escenes de la vida normal que es duia en aquella època.

L’espectacle es duu a terme per les dates de Nadal de cada any, aquest any concretament des del dia 2 de desembre fins al dia 14 de gener i hi participen 200 actors
Es tracta d’un dels pessebres vivents més importants i visitats de tot Catalunya.

Des de eProjecta ens encarreguem de legalitzar els aspectes de seguretat per als usuaris i del seu impacte ambiental, i de l’obtenció de la corresponent autorització per al seu muntatge i funcionament a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Vull veure tots els projectes
Eprojecta