Noticias

BON PREU

Aquest últim mes de l’any 2021 hem realitzat un projecte de legalització d’una instal·lació d’un grup electrogen, el qual s’utilitzarà com a subministrament de la instal·lació elèctrica d’obres per un supermercat: el grup electrogen conté d’una banda, el motor i alternador que generen l’electricitat a partir del combustible i, d’altra banda, un quadre elèctric d’on surten diverses preses CETAC a les que anirà connectada la instal·lació elèctrica del supermercat.

Aquesta instal·lació elèctrica s’ha realitzat d’acord amb la instrucció ITC-BT-40 (Instal·lacions generadores de baixa tensió) del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

El tipus d’instal·lació d’aquest generador és provisional d’obra i pertany al grup “D” segons ITC-BT-04, per tant es necessita projecte per la seva legalització: el projecte es realitza per tal d’obtenir el corrent elèctric i per informar als Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya. En el projecte es defineixen totes les mesures correctores, de seguretat i càlculs justificatius.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta