Noticias

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

Aquest any hem realitzat un projecte per tal de legalitzar la instal·lació elèctrica d’una instal·lació de climatització i ventilació en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Eixample. També hem informat als Serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya. En el projecte es defineixen totes les mesures correctores, de seguretat i càlculs justificatius.

Aquest local disposa d’una instal·lació elèctrica ja legalitzada, però aquesta ha estat modificada, sense variar la potència màxima admissible, per introduir un subquadre elèctric pel sistema de climatització i ventilació. Es correspon a una modificació d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió corresponent a un local de pública concurrència segons ITC-BT-04 i requereix d’una inspecció inicial.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta