Noticias

Estació de servei

Després de l'estació de servei de Repsol Parc Vallés eprojecta realitza la reforma de totes les instal·lacions de l'estació de servei de la població de Puig-reig. Els treballs inclouen la intervenció d'urgència per esmenar l'estat d'abandó de l'estació tancada els últims anys i el disseny i legalització de totes les instal·lacions. Aquesta estació de servei és del grup Petro Pintó, empresa per la qual em realitzat anteriorment diferents estacions de servei o centres de rentat de vehicles ubicades en centres comercials com Carrefour.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta