Noticias

Nou Comerç a Manresa

Estem projectant l’ implantació d'un nou comerç a Manresa. Es tracte d'un nou centre d'autoservei de bugaderia mitjançant aparells d’última generació els quals garanteixen un resultat Professional amb la utilització de productes biodegradables. Les necessitats legals seran l’obtenció de la fitxa de comptabilitat urbanística, l’obtenció del permís d’obres menors, la llicencia d’activitat i la legalització de les instal·lacions sotmeses a una reglamentació específica com el subministre elèctric.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta