Noticias

PROJECTE CLIMATITZACIÓ OFICINES

Per a una gran empresa internacional, hem realitzat un projecte RITE amb l’objectiu de legalitzar una substitució d’una maquina de clima per varies maquines equivalents, en concret 12, que proporcionarà energia tèrmica a la zona d’oficines.

Aquestes maquines sumen una potència frigorífica de 54,4 kW i una potencia calorífica de 56,4kW. Aquestes noves maquines compleixen les exigències de potencia tèrmica necessàries per a la instal·lació. Cada zona tindrà el seu propi control individualitzat.

Por favor corrige los errores y prueba de nuevo.

Gracias, hemos recibido tu comentario.

Noticias relacionadas

Veure totes les novetats
Eprojecta